HAYAT KIRTASİYE

Özlü Sözler 

 

“  Şunu iyi bil ki, sen, Allah evi olan bir gönlü incitip kırarsan, yaya olarak bin defa Kâbe’ye gitsen de, Allah bu ziyaretini kabul etmez!”

Mevlana

Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil / Yetmiş iki millet dahi / Elin yüzün yumaz değil / Benim dostum gönüller / Gönüller yapmaya geldim.”

Yunus Emre

"Her iyilik bir sadakadır."

Hadis-i Şerif

"Genç adam, ızdırap çekebilme kabiliyetine malik olan adam demektir."

Necip Fazıl

"Ezberlenmiş, yapmacık tevazular vardır ki; gizli bir gururu örtmeye yararlar."

C. Rolling


"İslam tarihinde halifelerin, padişahların, vezirlerin, kumandanların mağlubiyeti ve galibiyeti vardır, İslam alimlerinin mağlubiyeti yoktur."

Hekimoğlu İsmail

"İnsan kendi varlığından ayrılabilen tek mahluktur."

Murtaza Mutaharri

"Servet ve güç sahibi olmanın getirdiği kibir ve gurur, bu hal servet ve gücün çokluğundandır. Oysa bilginin getirdiği kibir ve kendini beğenmişlik ise bilgi yetersizliği ve anlayış kıtlığındandır."

Murtaza Mutaharri

"Pirincinde siyah taştan korkma... Beyaz taştan kork."

 Arif Nihat Asya

"Dünyada hiçbir delil kalmasa bile, bir mikrobun hayatı bana Allah'ı ispat etmeye yeter."

 Pastör

"Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler."

 Çiçero

"Cahille sakın latife etme, dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar."

 Hz. Ali (r.a.)

"Dünkü acılar, bugünkü sevinçlerimizin kaynağıdır."

 Pollock

"Elemi bilmeyenin merhametine inanmayınız."

 C. Şahabettin

"Karanlıktan korkan çocuğu pekala bağışlayabilirsiniz; gerçek trajedi, aydınlarımızın aydınlıktan korkmasıdır."

 Eflatun

"Elemin sonu lezzet, lezzetin sonu ise elemdir."

 Bediüzzaman

"Gerçekler ve tenkitler büyük ruhluları besler ve güçlendirir, küçükleriyse öfkelendirir."

 Napolyon

"Motivasyon, insanlara yaptırmak istediğiniz şeyleri sanki kendileri öyle istiyorlarmış gibi yaptırma sanatıdır."

 D.Eisenhower

"İstemek nail olmaktır. Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez."

 İmam-ı Rabbani

"Parça bütünün habercisidir."

 Hz.Ali (r.a.)

"Bizim üç düşmanımız var; birincisi fakirlik, ikincisi tefrika, üçüncüsü de cehalet."

 Bediüzzaman

"Her batılın her vesilesi batıl olmadığı gibi; her hakkın her vesilesi de hak değildir."

 Bediüzzaman

"Bazan da sevmediğiniz şey, hakkınızda hayırlıdır."

 Bakara - 216

"Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır."

 Hadis-i Şerif

"Allah geriletmeyeceği hiçbir şeyi ilerletmez, yükseltmeyeceği hiçbir şeyi de alçaltmaz."

 Hadis-i Şerif

"Kim (kibirinden dolayı) insanları karşısında ayakta tutmasını severse ateşte oturacağı yeri hazırlasın."

 Hadis-i Şerif

"Sevdiğini bir ölçüde sev, belki bir gün o düşmanın olur. Kızdığına da yine bir ölçüde kız, belki bir gün o dostun olur."

Hadis-i Şerif

"Okudum, unuttum; gördüm, hatırladım; yaptım, öğrendim."

Konfüçyus

"Gülmekle kaybedilen şey, ağlamakla elde edilmez."

Atasözü

"Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür. Ben Allah'ın bizden beklediğini öğrenmek istiyorum, gerisi detaylardır."

Einstein

"Gül bir nebi değil, ama Rabbimden haber veriyor."

Ömer Sevinçgül

"Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeye razı olmalılar.

Cenab Şahabeddin

"Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır."

S. M. Power

"Kıskançlık, acizliğin isyanıdır."

Hz. Ali (r.a.)

"Eşit davranarak değil, hakkını vererek "adil" olunur."

Ali Suad

"Eğriye eğri bakan, eğriyi doğru görür."

Ali Suad

"En acınacak mahluk, kaplumbağalarla beraber yürümeye mecbur küheylandır."

Cenab Şahabeddin

"Allah'a kul olan, cihana sultan olur."

Muzaffer Ozak

"Amelsiz iman, meyvesiz ağaç gibidir."

Mahir İz

"Avrupalıları canlandıran emeldir ve bizi öldüren ye'istir (ümitsizliktir)."

Bediüzzaman

"Beynimizin sağ yarım küresi, Allah'a inanmaya programlanmıştır. Onun için tarihin ta ilk zamanlarından başlayarak her döneminde ve her ırk ve millette Allah inancına, din gerçeğine rastlanır."

Prof. Jean-Marie Pelt (Fransız Botanikçi) 

 


Yorumlar - Yorum Yaz